Atatürk'ün Liderlik Özelliği


Atatürk'ün Liderlik Özelliği: Atatürk, birçok kişisel özellikleri bulunan çok yönlü bir liderdir. Bu yüzden dünyadaki ender devlet adamlarından biridir. Onun bu özelliklerden en önemlisi kuşku yok ki liderlik özelliğidir. O liderlik özelliği ile yaşamının her dönemde bulunduğu görevlerde ve cemiyet içinde daima ön plana çıkmıştır. İşte bu nedenledir ki Atatürk askeri ve siyasi alanda giriştiği işlerde birçok başarılara imza atmasının yanında gerçekleştirdiği devrimlerle diğer ülkelerin de dikkatlerini üzerine çekerek dünyanın en prestijli ve saygın devlet adamlarından biri haline gelmiştir.

Onun liderlik özelliğini ortaya çıkaran en önemli olay Türk Milletinin üzerinde kara bulutların dolandığı bir dönemde -ülkemizin işgal altına bulunduğu yıllarda- 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak halkımızı örgütlemesidir. Burada izlenecek yol haritasını Atatürk şöyle dile getirmektedir: “Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm!” İşte bu parola doğrultusunda Milli Mücadele'yi başlatması ve mücadele boyunca milletine öderlik ederek bu mücadeleyi başarıya ulaştırması ve b

ylelikle son Türk yurdu Anadolu'yu düşman esaretinden kurtarması onun liderlik özelliğini gözler önüne seren en önemli olaydır.

Atatürk Kurtuluş Savaşı yılları boyunca bir lider olarak milli birlik ve beraberliği sağlamış böylelikle Türk milletine tabii bir lider olmuştur. Yine onun Çanakkale Savaşları'nda en zor anların yaşandığı bir esnada yine sahneye çıkarak askere söylediği: “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözü askerimiz için o dakikada görülmemiş bir manevi güç olmuş ve bu durum Çanakkale'deki kara savaşlarının seyrini ülkemiz lehine çevirmiştir. Ve kaybedilmek üzere olan bir savaş zaferle neticelenmiştir.

Atatürk Milli Mücadele'nin mimarı ve lideri olurken elde edilen başarıyı hiçbir zaman tek başına üstlenmemiş başarı ve zaferleri daima mensup olmakla kendisini bahtiyar saydığı aziz Türk milletine ve onun şerefli evlatlarına mal etmiştir. Böylelikle de eşi görülmemiş bir liderlik anlayışına da sahip olduğunu yine tüm dünyaya göstermiştir.

Onun önderliğinde Verilen kurtuluş mücadelesinin başarıyla neticelenmesinden sonra Atatürk, koyduğu ilkelerle ve yaptığı devrimlerle kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş ve modern bir devlet olması ve muassır medeniyetlerin seviyesine ulaşması konusunda da milletine liderlik etmiştir. Bu gün de söylediği sözlerle ve yapmak istedikleri ve yaptıklarıyla Türk milletine ışık olmakta ve liderlik etmektedir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 63828 defa okunmuştur.