Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler


Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler: Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle dünyadaki önemli ülkelerden biridir. Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede bulunmaktadır. Bir tarafında zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri, diğer tarafında ise Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri yer almaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan birbirinden farklı ancak ürettikleri ürünler yönünden birbirine muhtaç bu iki bölge arasındaki yollar ülkemizden geçmektedir. Ülkemiz stratejik bakımdan dünyanın kritik bir bölgesinde yer almaktadır. Her şeyden önce önemli deniz yollarına sahiptir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin, Akdeniz’e ve açık denizlere ulaşabilmelerini sağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları ülkemizin sınırları içindedir. Bu da ülkemizin stratejik önemini artırmaktadır.

Bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir. Tarımsal üretimi yeterlidir. Sanayide de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Genç ve dinamik nüfus potansiyeliyle önemli bir avantaja sahiptir. Laik ve demokratik yapısıyla bölgesinin en güçlü devletlerinden biridir. Türkiye, dünya güç dengesinde de önemli bir yere sahiptir. Güçlü bir Türkiye’yi istemeyenler, ülkemizde yı

kıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ülkede anarşi ve terör ortamı yaratarak devlet otoritesini sarsmayı, toplumu yönetilemez hâle getirerek ülke bütünlüğünü parçalamayı amaçlamaktadırlar. Ülkemizi içten bölerek zayıflatma ve ele geçirme taktiği uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda millî birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla açık ya da gizli birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri misyonerlik adı altında yürütülen faaliyetlerdir. Bu kişiler çalışmalarını yaparken insanların maddi ya da manevi sıkıntılarından yararlanmaktadırlar.

Türkiye konumu ve sahip olduğu özellikler nedeniyle terör örgütlerinin de hedefi olmaktadır. Bu örgütler bazen yurt içinde bazen de yurt dışında faaliyet göstermektedirler. Bu örgütler Cumhuriyet yönetimine son vermeyi ve ülkemizi parçalamayı amaçlamaktadırlar. Devletin temel niteliklerini yok etmek istemekte ve insan hak ve hürriyetlerini kısıtlamaya çalışmaktadırlar. En fazla kullandıkları yöntem şiddet yolu ile insanları sindirmek ve amaçlarına ulaşabilecek uygun ortam yaratmaya çalışmaktadır. Ülke bütünlüğü ve devletin varlığı açısından bir diğer tehdit unsuru da irticai faaliyetlerdir. Bu faaliyet mensupları da çağdaş değerlere karşı çıkıp, akla ve bilime aykırı eylemler gerçekleştirmektedirler. Dolayısı ile her türlü gelişme ve yeniliğe karşı durmaktadırlar. Türkiye, komşularına ve diğer ülkelere karışı dostluk esasına dayalı bir dış politika izlemektedir. Ancak bazı devletler, ülkemizi bölmek, parçalamak ve rejimimizi yıkmak amacıyla yıkıcı ve bölücü örgütleri desteklemektedirler. Amaçlarına ulaşmak için de değişik faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Kaynak: Açık Öğretim Okulları İçin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 Ders Notu, Hazırlayan Mehmet BAĞCI, ÜNİTE 7, s 226

- Okuma Sayısı: Bu yazı 76824 defa okunmuştur.