Soğuk Savaş Dönemi - Yılları - Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar


Soğuk Savaş Dönemi - Yılları - Soğuk Savaş Hangi Yılları Kapsar: İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra en büyük güçler haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1990’lı yıllara kadar sürecek Soğuk Savaş Dönemi başlamıştır. Soğuk Savaş: Milli hedeflere ulaşmak için; milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşmazlıklarda kullanıldığı uluslararası gerginlik durumuna denir. Soğuk savaşın ilahları; psiko-sosyal ve ekonomik güçler ile teknolojidir.

Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan fikir ve uygulamalar, farklı toplumları içerisinde barındıran Çarlık Rusya’sını olumsuz yönde etkiledi. Çarlık Rusya’sı, 19. yüzyılda sanayileşmenin sonucunda ortaya çıkan işçi sınıfının isteklerini karşılayamadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ekonomik ve sosyal sorunların artması üzerine Rusya’da ihtilal çıktı ve Çarlık Rusya’sı yıkıldı. 1917 yılında sona eren Çarlık Rusya’sının yerine, 15 Cumhuriyetten oluşan SSCB kuruldu. Bu devlet zaman içerisinde gücünü artırarak dünyada süper güç haline geldi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi büyük devletler zayıflayınca dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. Bu yeni düzende dünya siyasetini iki süper güç olan ABD ve SSCB belirledi. ABD ve SSCB ‘nin benimsediği görüşler onların yönetim biçimleri, ekonomik sistemleri ve sosyal politikalarına yansıdı.

Kaynak:  Bu yazı muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13698 defa okunmuştur.