Berlin Duvarı Yıkılışı - Berlin Buhranı Nasıl Oluşmuştur


Berlin Duvarı Yıkılışı - Berlin Buhranı Nasıl Oluşmuştur : Sovyetler Birliği 1958 yılında ABD, İngiltere ve Fransa’ya (Berlin’de işgal devleti olarak yetki ve sorumluluğu olan devletler) birer nota vererek askerlerini bu şehirden çekmelerini istedi. Aksi durumda Sovyetlerin Berlin üzerindeki yetkilerini Doğu Alman Hükümeti’ne devredeceğini ve bu devleti tanımak zorunda kalacaklarını iletti. Berlin’in dar çerçevesini ilgilendiren bu mesele Sovyetlerin Doğu Almanya’nın batıklar tarafından tanınması amacıyla kullanılmasıyla kısa sürede Doğu - Batı gerginliğine dönüşmüştür.

Dört yıl sürecek bu bunalım ABD - SSCB ilişkilerinin yumuşamasıyla unutulmuş ve Sovyetler amacına ulaşamamıştır. Ancak 1962 yılında Doğu Alman Hükümeti Doğu ve Batı Berlin arasında yüksek bir duvar örmeye başladı. Berlin veya Utanç Duvarı olarak da adlandırılan bu duvarla doğu’daki Almanların batıya kaçmaları engellenmek istenmiştir.

Ancak bu duvar kaçışları önlemedi. İnsanlar canları pahasına Batı Almanya'ya kaçmak için çeşitli yolları denmeye başladılar. Zamanla bu duvarın kaldırılması gündeme geldi. Sovyet Rusya’daki Glasnost politikasının başlaması iki Almanya’nın birleşmesini hızlandırmıştır. 3 Ekim 1990’da birleşme sağlanmış ve Berlin tek Almanya’nın resmi başkenti olmuştur. Resmi bir törenle de Berlin Utanç duvarı yıkılmıştır.

Kaynak: YGS – LYS Konu Anlatımlı Tarih Kitabı, sayfa 389.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8427 defa okunmuştur.