Mustafa Kemal'in Mondros Mütarekesine Tepkisi


Mustafa Kemal'in Mondros Mütarekesine Tepkisi: Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile birlikte Mustafa Kemal, Suriye'deki Yıldırım Orduları Grup komutanlığı görevinde iken 1918 senesinde hemen İstanbul'a geldi. Aynı gün ise İtilaf Devletleri gemileri de İstanbul sularında yüzmekteydi ve Atatürk'ün ilk sözü şu oldu: ''Geldikleri gibi giderler.''

Bu durum karşısında asla pes etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Atatürk, İstanbul'da kaldıkça çok aktif bir şekilde çalışamayacağını fark etmiştir. Anadolu'ya geçmek isteyen Atatürk, burada tüm güçleri birleştirmek ve birlikte bir karar almak niyetindeydi. Bunun üzerine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele için ilk adımı atmış oldu. Hedefleri arasında orduyu yeniden düzenlemek de mevcuttu. Osmanlı Devleti'nin ateşkes anlaşmasındaki her maddeyi itiraz etmeden kabul etmesini doğru bulmuyor ve bunu adeta hazmedemiyordu. Özellikle topraklar ve imtiyazlar ile alakalı maddelerin kabulünü hiçbir şekilde doğru bulmuyordu.

Mustafa Kemal için milli mücadeleyi başlatmak adına, Mondros Antlaşması adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Sonrasında zaferle bitecek bir mücadele sürecine hızla girilmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7345 defa okunmuştur.