Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar - Gazeteler - Basın


Milli Mücadele Karşıtı Yayınlar - Gazeteler - Basın: Milli Mücadeleye karşı olan yayınlar için özellikle Mütareke basını sözü, çok sık kullanılmıştır. Bu tabir, kısaca, Kurtuluş Savaşı’nın hüküm sürdüğü yıllarda Milli Mücadeleye karşı ihanet içinde bulunan basına verilen genel bir addır. 30 Kasım 1918 tarihinde Mondros Mütareke (ateşkes) Antlaşması’nın imzalanmasından sonraki dönem içinde, bir takım yazar ve düşünürler, Millî Mücadeleyi yani Milliyetçileri (Ulusalcıları) tutarken, diğer birtakım yazarlar ise, Millî Mücadele’ye karşı bir tavır sergileyerek, işgalci ve emperyalist devletlerinin menfaatlerini savunmuşlardır. Böylelikle Anadolu’da süregelen savaşta galip geleceğini düşündükleri işgalci devletlere yakın bir duruş sergileyerek ileriki tarihlerde menfaat elde etme düşüncesi içinde olmuşlardır. Böylelikle milli iradeye karşı ihanet içinde bulunmuşlardır. Mütareke dönemindeki Milli Mücadele karşıtı yayınları veya kuruluşlar şunlardır:

Milli Mücadele’ye Karşı Olan Gazeteler – Yayınlar

- Peyam-ı Sabah Gazetesi
- Alemdar Gazetesi
- Ümit Gazetesi
- Aydede Gazetesi
- Güleryüz Gazetesi
- Türkçe İstanbul Gazetesi
- İnşad Gazetesi
- Tan Gazetesi
- Yeni Dünya Gazetesi
- Şarkın Sesi Gazetesi
- Zafer Gazetesi
- Zincirbent Gazetesi

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 60942 defa okunmuştur.