Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri: Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülke ve millet bölünmezliğini, demokratik parlamenter düzenini yıkmayı amaçlayanlara karşı kanunların öngördüğü çerçevede müdahale etmek. Kamu güvenliği söz konusu olduğunda (doğal afetler ve salgın hastalıklar gb.) meclisin onayladığı olağanüstü hal kararını uygulamak şeklinde özetlenebilir. Ayrıca TSK ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara da değinmekte fayda vardır.

TSK, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek için personeline çağdaş ve modern bir eğitim vermektedir. Kullandığı araç ve gereçler, yüksek teknolojik özelliklere sahiptir. Atatürk döneminde TSK’nın her türlü silah, mühimmat ve araç - gereç ihtiyacını karşılamak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) kuruldu. MKE’nin kurulmasıyla başlayan savunma sanayimizin modernleşme çabaları günümüzde de sürmektedir. Bu doğrultuda, havacılık alanında TUSAŞ, elektronik alanında ASELSAN, yazılım alanında HAVELSAN, füze imalatı alanında da ROKETSAN gibi askeri silah ve malzeme üreten kurumlar oluşturulmuştur. Bu durum savunma sanayindeki ilerlemelerin Türkiye’nin askeri ve ekonomik gelişmesine katkı sağladığının göstergelerindendir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Tüm Dersler Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 727.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 4823 defa okunmuştur.