Kurtuluş Savaşındaki Cepheler - Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler


Kurtuluş Savaşındaki Cepheler - Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler: Kurtuluş Savaşı'nın yürütüldüğü yıllar olarak kabul edilen Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih 19 Mayıs 1919 ila Batı Cephesi'nde kesin zaferin kazanıldığı 30 Ağustos 1922 yılları arasında kalan üç yıllık süreç içerisinde yüce Türk milleti, düşman çizmesi altında ezilen vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve tam bağımsızlığını kazanmak maksadıyla ulu Önder Atatürk'ün başkanlığında büyük ve kanlı bir mücadele yürütmüş ve son Türk yurdu olan Anadolu topraklarında gerek kuvva-yı Milliye birlikleri ile gerekse sonradan TBMM tarafından kurulan düzenli ordu ile temel olarak üç cephede mücadele vermiştir. Bu cepheler sırasıyla şunlardır:

a - Doğu Cephesi: Bu cephe Ermenilere karşı açılmıştır. Komutanı 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır. Bu cephede düşmanlara karşı düzenli birliklerle hareket edilmiştir. Mücadeleyi TBMM kazanmıştır. Sonuç olarak Ermenilerle 2-3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

b - Güney Cephesi: Ermeniler ve Fransızlara karşı açılmış bir cephedir. Bu cephede Kuvva-yı Milliye birlikleri düşmana karşı mücadele etmiştir.Kuvva-yı Milliye birliklerinin mücadelesi sonucu başarıya ulaşan

tek cephedir. Batı Cephesi’deki Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Fransızlar ile Ankara Antlaşması imzalandı. İmzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır.

c - Batı Cephesi: Batı Cephesi’nin üç komutanı vardır. Bunlar Ali Fuat Paşa, İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa’dır. Bu cephede Yunanlılarla, cephe arkasında ise İngilizlere karşı savaşılmıştır. Bu cephede yürütülen savaşların tamamı düzenli ordu tarafından yürütülmüş olup cephe savaşları ise sırasıyla:

- I.İnönü Savaşı
- II. İnönü Savaşı
- Kütahya – Eskişehir Savaşları
- Sakarya Meydan Muharebesi
- Büyük Taarruz’dur.

Büyük Tarruz ile düşman ( Yunanlılar) denize döküldü. Cephe İtilaf Devletleri ile 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kapanmıştır. Kurtuluş Savaşı bu cephenin kapanması ile başarıya ulaşılmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 68755 defa okunmuştur.