Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları


Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları: İstanbul’daki hükümet değişikliği,milli hareket yanlıları için zafer sayılabilirdi.Ali Rıza Paşa,Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmaya çalıştı.Bahriye Nazırı Salih Paşayı Amasya’ya gönderdi ve anlaşmaya varılabildi.Amasya Görüşmesi’ne göre,İstanbul Hükümeti,Sivas Kongresinde saptanan kararları kabul edecekti.
Yurdun bölünmezliği.Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmemesi,Mebusan Meclisi’nin toplanması.Salih Paşa bu kararları İstanbul’a dönünce kabineye resmen kabul ettirecekti.İstanbul’a döndüğünde kabineyi sadece Mebusan Meclisi’nin açılmasını kabul ettirebildi.Bu görüşme Temsil Kurulunu artık Osmanlı Devletince de tanındığı anlamına gelir.

Orta ve Doğu Anadolu’nun çeşitli yerlerini dolaşan Mustafa Kemal Paşa,kurtuluş mücadelesini yönetebileceği,Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını yakından izleyebilmek için Ankara’yı kendine merkez seçti.Çünkü demiryoluna yakındı,Batıda yunanlara karşı girişilecek muharebe alanlarına hem yakındı,hem de güvenli bir konumdaydı.ayrıca İstanbul ve öteki şehirlerle haberleşme olanağına sahipti.Ankara halkı Paşayı içten ve görkemli bir şekilde karşılamıştır.Ankara artık Kurtuluş Savaşının hem de inkılapçıların beyni konumunu aldı.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18904 defa okunmuştur.