Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri


Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri: Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri Irak, ülkemizin güneyinde yer alan ve 1991 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’ndan önce en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyordu.1988 yılında yaptığımız ihracatta Irak’ın payı % 8,5’ti. İki ülke arasında yapılan ticaret büyük önem taşıyordu. Ayrıca Kerkük - Yumurtalık Boru Hattı da Irak petrollerinin Türkiye ve dünyaya ulaşmasında önemli bir göreve sahiptir.

Kuveyt’i işgali üzerine Birleşmiş Milletler Irak’a ekonomik ambargo kararı aldı. Bu karardan en çok etkilenen ülke ise Türkiye oldu. Ambargodan önce Irak’ın genel ihracatımızdaki payı %9’a yakındı. Ambargoyla birlikte Irak’la ekonomik ilişkiler durdu. Bu nedenle savaşın Türkiye’ye ekonomik açıdan önemli zararı oldu. 1995 yılında Birleşmiş Milletler ambargo kararını hafifleterek Irak’a gıda maddeleri ve insani ihtiyaç ürünlerinin satılmasına izin verdi. Bu kararla Türkiye ile Irak arasındaki ticaret tekrar başladı. Ancak bu dönemde gerçekleştirilen ihracat oranı Birinci Körfez Savaşı’ndan önceki oranın yarısına bile ulaşmamıştır. Ayrıca savaş sırasında Kerkük - Yumurtalık boru hattının kapatılması ülkemizin

bu hattan elde ettiği gelirlerden de yoksun kalmasına neden oldu.
Irak’ın dünyanın önemli petrol üreticilerinden olması, savaş nedeniyle yaşanan kriz sonrası petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Körfez savaşları ülkemizi sadece ekonomik açıdan etkilemedi. Savaş sırasında Irak’tan kaçan insanlar ülkemize sığındı. Bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması ülkemize bir yük getirdi. Bunun yanı sıra hâlâ Irak’ta ülke genelini kontrolü altında bulundurabilen bir hükümetin olmaması ülkemizin güvenliği açısından da olumsuz bir durumdur. Özellikle Kuzey Irak’taki boşluktan yararlanan terör örgütü üyeleri, bölgeyi ülkemize karşı gerçekleştirdikleri saldırılarda bir üs olarak kullanmaktadır. Ülkemizde doğal kaynaklardan daha verimli şekilde yararlanmak amacıyla projeler geliştirilmişti. Bunlar arasında sulu tarım alanlarını arttırmak ve elektrik üretimi sağlamak amacıyla hazırlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP)’nin önemli bir yeri vardır.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Bütün Yardımcı Ders Kitabı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölümü, sayfa: 839.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 6361 defa okunmuştur.