Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kapatılması – Neden Kapatıldı


Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kapatılması – Neden Kapatıldı: Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda gelişmiş ve parti başkanı Ali bey'in Ege yöresine yaptığı gezi büyük bir ilgi görmüştü bu arada cumhurbaşkanının yeni parti ile beraber olduğu propagandası da yapılmaktaydı Ancak ilk denemede olduğu gibi bu kez de başta irtica yanlıları olmak üzere cumhuriyetin bütün düşmanları yeni muhalefet partisinin saflarında toplanmışlardı.

Ali Fethi Bey'in İzmir gezisi sırasında iktidar partisinin aleyhine gösteriler yapılmış, parti binası taşlanmış ve partiyi destekleyen bir gazetenin matbaasına saldırıda bulunmuştu. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın fotoğraflarının yırtılması gibi olaylara rastlanmaktaydı. Böylece kısa sürede ülkede bir anarşi ortamı doğmuştu parti kurucularının iyi niyetine rağmen ortaya çıkan yıkıcı faaliyetlerin önü alınamıyordu. Bunun üzerine Cumhuriyet Fırkası kurucuları tarafından feshedilmiş, fesin kararı 17 Kasım 1930 günü ilan edilmişti. Cumhuriyet devrinde girişilen bu ikinci demokrasi denemesinin de başarılı olmaması, tarihin en hızlı ve kapsamlı değişimini geçirmekte olan Türk toplumunun henüz çok partili demokratik bir rejime hazır olmadığını göstermişti.

Kaynak: En Kapsamlı Atatü

rk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur. 

- Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı


- Okuma Sayısı: Bu yazı 38106 defa okunmuştur.