1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası


1. Dünya Savaşı - Savaşındaki Cepheler Haritası: Dünya üzerindeki güçlü devletlerin Sömürgecilik ve çıkar çatışmalarına sahne olan Birinci Cihan Harbi kuşku yok ki 20. yüzyılın en büyük kanlı savaşlarında biri olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Bu savaş jeopolitik olarak çıkar çatışmalarının merkezinde olan Osmanlı Devlet’in de büyük yaralar açmış büyük ümitlerle Almanya yanında savaşa katılan Osmanlı Devleti bu savaşta umduğunu bulamamıştır. Sonuç olarak büyük ölçüde can, mal ve toprak kaybı yaşanmıştır. Aşağıda 1 dünya savaşında Osmanlı’nın savaştığı cephelerin haritasına yer verilmiştir.Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- 1. Dünya Savaşında Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler Nelerdir
- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaş’ına Katılması
- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler

- Okuma Sayısı: Bu yazı 43480 defa okunmuştur.