Kurtuluş Savaşı Sonrası Türkiye - Milli Mücadele Sonrası Türkiye


Kurtuluş Savaşı Sonrası Türkiye - Milli Mücadele Sonrası Türkiye: 1920 yılında TBMM’nin açılmasıyla birlikte ulusal egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra da saltanat kaldırıldı. Artık ulusal egemenlik tam anlamıyla gerçekleşmişti. Uygulamada var olan ancak adı konulmayan cumhuriyetin ilanı ile de devlet başkanı sorunu çözüldü. Devletimizin adı, yonetim şekli ve hükümet kurma yönetimi belirlendi. Bu sayede demokrasinin gerekleri uygulamaya konuldu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti”ne imzalatılan ve Türk milletinin başarı ile bitirilecek Türk milletinin siyasi ve ekonomik ve kültürel barışın tescili olan Lozan Antlaşması imzandı. 1924 yılı mart ayında kabul edilen yasalar ile Türk milletinin ve Türk devletinin laikleşmesi ve çağdaşlaşması yolunda önemli adımlar atıldı. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için çok partili sıyası hayata ilişkin uygulaması büyük önem verdi. Ancak bu uygulamalar tahriklerle çıkan şeyh Sait isyanı menemen ve Kubilay olayı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Siyasal alandaki inkılâplara büyük önem veren Atatürk, hukuk alanında da büyük bır devrim yaptı. Medeni hukuk, ticaret ve ceza hukuku bunlardan bazılarıdır. Kıyafet inkılâbının

yapılması. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, uluslararası ölçü ve takvimin kabulü çağdaş Türk toplumunu oluşturma çabalarının bir sonucudur. Öğretim Birliği Yasası, medreselerin kapatılması, yenı Türk harflerini kabulü ve millet mekteplerinin açılması eğitimi çağdaşlaştırmak ve eğitim düzeyini yükseltmek için yapılmış bir dizi inkılâptır. Türk Tarih Kurulumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması ise Türk milletine kendi milli benliğini kazandırma çalışmalarına en güzel örnektir.

Atatürk eğitim, kültür ve toplumsal alanda inkılâplar yaparken toplumun refahını sağlayacak ekonomik inkılâpları da gerçekleştirmiştir. Türkiye İktisat Kongresi ve bu kongrede kabul edilen ekonomi andı. Kabotaj kanunu sanayiyi teşvik kanunu Aşar vergisinin kaldırılması Atatürk Orman Çiftiği’nin kurulması ekonomi alanında yapılan inkılaplara en güzel örnektir. Atatürk bu inkılâpları yaparken halkına karşı daima acık sözlü olmuş gerek Nutuk gerekse cumhuriyetinin ilanının onuncu yılında söylediği nutku onun bu özelliğini ortaya çıkarmıştır.

Kaynak: Açık İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan 8. Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı

- Okuma Sayısı: Bu yazı 41046 defa okunmuştur.