İkinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları


İkinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları: İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri şunlardır:
● Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması,
● Almanya’nın Versay Antlaşması’nı uygulamak istememesi,
● Almanya’nın Versay Antlaşması’na göre askersiz olması gereken Ren Bölgesi’ne asker çıkarması,
● İtalya ve Almanya’nın yayılmacı siyaset gütmesi
● Japonya’nın Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi.
● 1938’de Almanya ile Avusturya’nın Versay Antlaşması’na aykırı olarak bir devlet çatısı altında birleşmesi

Savaş öncesi Almanya, İtalya ve Japonya ittifak kurarak Üçlü Mihver’i oluşturdular.

Almanya, Rusya ile anlaşarak 1 Eylül 1939’da Polonya’yı da işgal etmeye başladı. İki devlet Polonya’yı aralarında paylaştılar.İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş açtılar. Böylece II. Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Rusya Finlandiya dışındaki Baltık ülkelerini ele geçirdi. Almanya Polonya’dan sonra Norveç ve Danimarka’ya saldırdı. Hollanda ve Belçika’yı ele geçirdi. Fransa topraklarını işgal etti. Ardından Balkanlara doğru ilerleyerek Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunan

istan’a saldırdı. Almanya bunlarla da kalmayarak daha önce dostluk antlaşması imzaladığı Sovyet Rusya’ya sürpriz bir şekilde saldırdı. Rusya ise Fransa ve İngiltere ile anlaştı. Böylece Müttefik Devletler (bağlaşık) Grubu da oluştu. ABD, Belçika, Yugoslavya, Yunanistan gibi çok sayıda devlet de Müttefik Devletler grubuna katılmıştır.

Japonya'nın, 7 Aralık 1941’de Pearl Halbour Limanı’na saldırması ile de ABD Japonya’ya savaş açtı. ABD'nin savaşa girmesi Mihver Devletler Grubu’nun işini zorlaştırmıştır. Çok iyi silahlanmış olan ABD ordusunun savaşa girmesiyle Mihver devletleri her cephede yenilmeye başladı. Almanya ve İtalya 1945’de barış istemek zorunda kaldı. Mussolini İtalyan halkı tarafından öldürüldü. Hitler intihar etti.

Japonya savaşı sürdürmek isterken Amerika 6 Ağustos 1945'de Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası attı. Böylece dünya tarihinde ilk kez bir savaş sırasında nükleer silah kullanılmış oldu. Bu bombalar Hiroşima ve Nagazaki’de büyük bir felakete yol açtı. Binlerce insan öldü ve Japonya kayıtsız şartsız teslim olarak, savaştan çekilmek zorunda kaldı. Böylece 1939’da başlayan savaş 1945’te sona ermiş oldu.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları:

● Savaşın ardından Süper Güç olarak adlandırılan ABD ve Sovyet Rusya, dünya siyasetine hakim oldu.
● Diğer dünya devletleri bu iki devletin etrafında toplanarak yeni bloklaşmalar oluşturdular. Ayrıca bu iki güçten ayrı olarak “Üçüncü Blok” oluştu. Bloklaşmalar ilk kez “soğuk savaşın” başlamasına yol açtı.
● Sömürgeci devletlerin ağır bir biçimde yıpranmalarından dolayı sömürgecilik dönemi sona ermeye başladı.
● Sömürge haline getirilen birçok millet Türk Kurtuluş Mücadelesini örnek alarak, bağımsızlıklarına kavuştu. Bu devletlere Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Tunus örnek olarak gösterilebilir.
● Milletler Cemiyeti yerine, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Cemiyeti adı altında yeni bir teşkilat kuruldu.

İkinci Dünya Savaşı sürerken Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Bugün Birleşmiş Milletlerin 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 92582 defa okunmuştur.