2. Dünya Savaşından Sonra İnsan Hakları Alanında Gelişmeler


2. Dünya Savaşından Sonra İnsan Hakları Alanında Gelişmeler: Savaşlar, insanlığa çok büyük zararlar vermiştir. I ve II. Dünya savaşlarından sonra olduğu gibi büyük savaşlardan sonra barışı ve insan haklarını korumak için çalışmalar da yapılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları konusunda yaşanan gelişmelerin başında Birleşmiş Milletlerin ve bu örgüte bağlı kuruluşların oluşturulması gelmektedir. Birleşmiş Milletlere bağlı UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlar çeşitli yerlerdeki insanların eğitim, sağlık ve işsizlik gibi sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Bunun yanı sıra hukuksal alanda da bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların en önemlisi 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi ve 20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesidir. Ülkemizde de Birleşmiş Milletlere üye bir ülke olarak yukarıdaki düzenlemelere uyma konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 1945 sonrasında ülkemizde çok partili sisteme geçilmesi demokratikleşme açısından önemli bir adımdır. Bunun yanı sıra 2001 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişikliklerle kadın - erkek eşitliği açısından önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Tüm Dersler Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 842.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 6623 defa okunmuştur.