Kuvva-yi Milliye Nedir - Ulusal (Milli) Kuvvetler Hareketi Nedir


Kuvva-yi Milliye Nedir - Ulusal (Milli) Kuvvetler Hareketi Nedir: Yurdun işgali karşısında çeşitli kesimlerde ve bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuvva-yi Milliye (ulusal kuvvetler) adı verilmektedir. Kuvva-yi Milliye Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşu olarak halkın öz benliğinden ortaya çıkmıştır. Günümüz Türkçesindeki anlamı ulusal güçler olan bu yöresel direniş mekanizması, ülkenin dört bir yanının Yunan İngiliz, Fransız, İtalyan, birliklerince ele geçirildiği ve Mondros Antlaşması ile ülkeye ağır koşulların dayatıldığı buna bağlı olarak Osmanlı ordusunun silahlarının alıp dağıtıldığı ve de her şeyin bittiğinin sanıldığı bir dönemde ulusun tepkisi olarak doğmuş bir halk direnişidir.

Yerel sivil örgütlenmeler çeteler olarak ortaya çıkan kuvvay-i Milliye düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulanmıştır ilk direniş olayları güney doğu bölgesinde Fransız’lara karşı görülmüşse de örgütlü direniş İzmir’in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesinde Kuvva-yi Milliye olarak başlamıştır ve bağımsız yerel örgütlemeler olarak Kuvva-yi Milliye hareketi, yurdun her köşesinde bir çığ gibi yayılmıştır.

Bu bölgese

l kuruluşlar daha sonra TBMM'nin kurulmasıyla birleştirilmiş ve 1’inci İnönü savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür ilk Kuvva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi’nde “Dörtyol” da 19 aralık 1813'te Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. Kuvva-yi Milliye tarafından yürütülen İkinci etkili silahlı direniş hareketi ise İzmir’in işgalinden sonra yurtsever bazı subayların halkı örgütleyerek Ege Bölgesi’nde resmen direnişe geçirmeleri ile başlamıştır. Batı Anadolu’daki Kuvva yi Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesi’nde (Adana, Maraş, Antep, Urfa) Kurtuluş Savaşı’nı düzenli ve disiplinli Kuvva-yi Milliye ile birlikleri yapmıştır.

Kaynak: Meydan Larousse Ansiklobedisi “K” Cildi - Kuvva-yi Milliye Maddesi.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 16594 defa okunmuştur.