TBMM'ye Karşı Çıkan İsyanların Milli Mücadeleye Zararları


TBMM'ye Karşı Çıkan İsyanların Milli Mücadeleye Zararları: - TBMM açıldıktan sonra baş gösteren iç isyanlarla millî kuvvetler mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu isyanların bastırılması için düşman kuvvetlerine karşı kullanılan askerî güç, cephelerden çekilmiş ve isyanları bastırmak için kullanılmıştır. Böylece yeni meclisin ciddî sorunu olarak beliren iç isyanlar, ağır kayıplara neden olmuş ve millî bünyede önemli rahatsızlıkların doğmasına ve kardeş kanının dökülmesine yol açmıştır. Bu ayaklanmalar esnasında birçok mal ve can kaybı yanında kardeşkanı aktığı gibi, ordunun düşmana karşı savaşma gücü de zedelenmiştir.

- Millî Mücadele döneminde ortaya çıkan iç isyanlar çok çeşitlidir. Bu isyanlar TBMM'ni çok meşgul etmiş, yeni devletin varlığını tehlikeye düşürmüştür. Memlekette birliğin sağlanmaya çalışıldığı bir sırada, ülke bütünlüğünü tehlikeye düşürmüşlerdir. Devlet otoritesini sarsmış ve asayişin sağlanmasını engellemişlerdir. Siyasal, sosyal, ekonomik ve askerî yönlerden büyük zararlara neden olmuşlardır.

- Bunlardan büyük bir kısmı Saltanat ve Hilafet savunuculuğunu yapma gibi gerekçelerden yola çıkmış ya da bunu istismar ederek olaylar çıkarmışlardır. Dolayısı ile İstanbul hükümetlerinden ve işgalci emperyalistlerden destek almışlardır. Düşmana karşı kullanılacak olan askerî imkânlar bu yönde kullanılmıştır. Zaten sınırlı olan askerî kaynaklar boşa harcanmıştır. Kuvay-ı Millîye'ye karşı olan bu ayaklanmalar ve isyanlar neticede çok zararlı olmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 3218 defa okunmuştur.


zekariya temelli diyor ki:

Milli Mücaleleye engel olmaktan başkaca hiçbir fonksiyonu olmamıştır. Mustafa kemal dışarıda yedi düvele karşı uğraş verirken bi de bu geri zekalılarla uğraşmak zorunda kalmış memleketin bu şartlar altında kurtulacağına dair inacını yitirmeyip her şeyi hesaba katarak başarıya ulaşması emsalsiz bir dünya olayı ruhun şad olsun