Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu


Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu: Serbest Cumhuriyet Fıkrası Cumhuriyet devri Türk siyasi hayatının ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Partinin kuruluşuyla daha önce başarısızlıkla sonuçlanan terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası deneyinde beş yıl sonra çok partili bir siyasi düzene geçebilmek için ikinci bir denemeye girişildi. Serbest Cumhuriyet Fıkrası bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın isteği, adını, kurucu ve yöneticilerini belirlemesiyle kuruldu. Bu açılan bu ikinci deneme öncekinden farklı bir özellik taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa partiyi kurma görevini o sırada Paris büyükelçiliği görevinde bulunan eski başbakanlardan Ali Fethi Bey'e (Okyar) vermiş, Halk Fırkası'ndan bazı mebusları kurucular arasında görevlendirilmiştir. Yeni partide görevlendirdiği kişiler arası çocukluk arkadaşı Nuri Bey (Conker) ile kız kardeşi makbule hanım (Atadan) bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu yeni muhalefet partisinde uymasını öne sürdüğü iki temel şart; cumhuriyetin sürekliliği ve laiklik ilmesene bağlılıktı.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7778 defa okunmuştur.