Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri


Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri: Avrupa Birliği’nin temelini, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi açısından özellikle önemli iki temel ham madde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur. 1957 yılında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) nun kurulmasına ilişkin Roma Antlaşması yapılmıştır. Daha sonra Avrupa Birliği (AB) adını alan kuruluşun başlangıçta altı üyesi vardı. Daha sonraki katılımcılarla AB genişlemiştir. Aşağıda bu süreç yer almaktadır:

• 1957 Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda (kurucu üyeler)
• 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere
• 1981 Yunanistan
• 1986 Portekiz ve İspanya
• 1995 Avusturya, Finlandiya ve İsveç
• 2004 Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya, Slovenya, Malta ve Macaristan
• 2007 Bulgaristan ve Romanya birliğe katıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ilişkileri 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yaptığı ort

aklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi’nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Ankara Antlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemektedir. Türkiye 14 Nisan 1987’de AB’ye tam üyelik müracaatında bulundu. AB Komisyonu tam üyelik müracaatımıza 1989 yılında olumsuz yanıt verdi. Ancak komisyon AB ülkeleri ile Türkiye arasında gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını önerdi. 5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi. Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla ülkemiz AB ülkeleriyle entegrasyon yolunda çok önemli bir aşama kat etmiştir. Türkiye, AB’ye üyelik kapsamında müzakerelere devam etmektedir.

2007’de Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında sanayi, istatistik ve sağlık gibi konularda fiilî müzakereler başlamıştır. 2008’de Dördüncü Katılım Ortaklığı Belgesi onaylanmıştır.

Türkiye - AB İlişkileri KronolojisiKaynak: 8. Sınıflar İçin Bütün Yardımcı Ders Kitabı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölümü, sayfa: 877.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7966 defa okunmuştur.