1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir


1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler hangileridir: Osmanlı’nın Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Kafkas, Çanakkale, Kanal, Irak, Suriye-Filistin cepheleri olmakla birlikte Osmanlı, Bu cepheler dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla da Makedonya ve Galiçya’ya asker göndermiştir. Şimdi bu cepheleri ve sonuçlarını kısa açıklamalarıyla verelim:
---------------------------------------------------------------------
- I. Galiçya-Romanya-Makedonya Cepheleri: Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan İmpara¬torluğuna yardım amacıyla ordu gönderildi. Rusya'nın savaştan ayrılması ile cephe kapandı.
---------------------------------------------------------------------
- II. Kafkasya Cephesi: Rusları durdurmak. Turan İmparatorluğu kurmak için Ruslarla mücadele edildi. Sarıkamış faciası yaşandı. Brest Litowsk Antlaşması ile cephe kapandı (3 Mart 1918).
---------------------------------------------------------------------
- III. Çanakkale Cephesi: İtilaf Devletleri. Osmanlı devle¬tini savaş dışında bırakmak ve 'Rusya'ya yardım gön¬dermek için cepheyi açtılar. Ancak 18 Mart 1915'te büyük bir yenilgi aldılar.
---------------------------------------------------------------------
- IV. Kanal Cephesi:

Mısırı İngilizlerden geri almak ve İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek amacıyla açılmıştır. İngilizler savaşta başarılı oldu.
---------------------------------------------------------------------
- V. Irak Cephesi: İngilizler Orta Doğu petrollerinin gü¬venliğini sağlamak ve Kafkaslardan Rusya'ya yardım götürmek amacıyla bu cepheyi açtılar. İngilizler ba¬şarılı oldu.
---------------------------------------------------------------------
- VI. Suriye-Filistin Cephesi: Bu cephede İngilizlerle savaşıldı. Arap kabileleriyle İngilizler savaşı kazandı.
---------------------------------------------------------------------
- VII. Yemen- Hicaz Cephesi: Kutsal toprakları İngiliz¬lerce karşı korumak için cephe açıldı. Savaş sonunda İngilizler Hicaz Bölgesini ele geçirdi. Bu cephenin Osmanlılara karşı açılmış olması İslam dünyasında Ümmetçilik anlayışının zayıfladığını ve Milliyetçilik anlayışının önem kazandığını gösterir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- 1. Dünya Savaşında Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler Nelerdir
- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaş’ına Katılması
- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25460 defa okunmuştur.