İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları


İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Milli mücadele zaferinden sonra Atatürk, devletin çağa ayak uydurması gerekliliğinin üzerinde durmuş ve buna göre devrimler gerçekleştirmiştir. Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı tamamen değiştiren bu devrimler, inkılapçılık ilkesinin temellerini oluşturmaktadır.

Türk toplumunun böyle büyük bir zafer sonrasında her zaman ileriyi hedeflemesi ve yenilikleri takip etmesi gerekliliğini savunan Atatürk, inkılapçılık ilkesinin her zaman tam bağımsızlık anlayışı ile paralel gitmesi için çok çaba göstermiştir. Devlet ve toplum içerisinde meydana gelen yenilikler, ancak özgürlük içerisinde yaşanırsa devamlılığı sağlanabilir. İnkılapçılık ilkesi ve gelen tüm yenilikler sayesinde, Türkiye çağdaş uygarlık seviyesini yakalamayı başaran bir ülke haline gelmiştir. Atatürkçü düşünceye göre inkılapçılık, dine dayalı bir devlet yapısından tamamen uzaklaşıp sadece milletin egemenliğine dayalı bir yönetimle halkın yaşamasını savunur. Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi adına söylediği “Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.” sözü de bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir.

İnkılapçılık ilkesi ile Türkiye, daima ileriyi hedeflerken, geçmişteki değerlerine de sahip çıkmayı unutmamaktadır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8425 defa okunmuştur.