Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları


Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları: Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme göstermiştir. Atatürk “Büyük davamız en medeni ve en rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir…” sözleriyle milliyetçilik anlayışının hedefini belirtmiştir. Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni milliyetçilik anlayışı, bugün de millî beraberlik ve bütünlüğümüzü koruyan en önemli etkenlerden biridir. Bu anlayışla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, çağdaşlaşmaya yönelik birçok inkılâp gerçekleştirilmiştir. Millî birlik ve beraberlik duygusu, tüm fertleri birbirine sımsıkı bağlamıştır.

Bölünmez ortak vatan unsuru da bu anlayışın içinde yerini almıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile yeni kurulan devlet çağdaş uygarlık yolunda kısa zamanda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Türk milliyetçiliği ile siyasal, kültürel ve ülkü birliğine dayanan birliktelik tesis edilmiştir. Millî kültürün gelişmesi için dil, tarih vb. alanlarda kurumlar oluşturulmuştur. Böylece Türk dili ve tarihinin ne kadar zengin olduğu gösterilmiştir. Yeni nesiller yetiştirilirken eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde dil ve tarih derslerinin okutulmasına önem verilmiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı dış politikada, barışçı bir hedefi öngörmüş, saldırgan ve yayılmacı amaçları reddetmiş ve daha gerçekçi bir siyaset takip edilmiştir. Ayrıca başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek olmuştur.

Kaynak: Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Devlet Kitapları, Birinci Baskı, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 23499 defa okunmuştur.