Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)


Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler): Millet olma gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı olan milliyetçilikte temel unsur millettir. Millet ise geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de bir arada yaşama istek ve arzu ve inancında olan aynı vatana sahip aralarında dil kültür ve duygu birliği bulunan insanlar topluluğudur. Buradan yola çıkarak izah etmek gerekirse milliyetçilik ilkesi ise ait olduğu milletin varlığını ve birliğini sürdürmek için var gücüyle sami bir şekilde çalışmak anlamına gelmektedir. Atatürk milliyetçiliği ise Türk vatanını ve milletini sevmek ve sahip çıkmak yanında diğer dünya milletlerinin de bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek anlamına gelmektedir. Keza “Yurtta barış dünyada barış” diyen Atatürk, bu sözüyle de barışın en büyük temsilcisi olduğunu gözler önüne sermektedir.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- Yeni Türk Devleti’nin kurulması
- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
- Türk Dil Kurumu’nun kurulması
- İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
- Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
- Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
- Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 97063 defa okunmuştur.