Soyadı Yasasının Kabulü - (21 Haziran 1934)


Soyadı Yasasının Kabulü - (21 Haziran 1934): Bütün uygar toplumlarda ailenin simgesi haline gelen ve o ailenin soylarını belirten soy isimleri mevcuttu. Osmanlılarda ise herkes babasının ismi ile anılırdı.Bundan dolayı isim benzerlikleri ortaya çıkıyor Bu da büyük kargaşalara yol açıyordu.Özellikle resmi işlerin yürümesi zorlaşıyordu. İşte bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi için medeni memleketlerin bu konudaki uygulamalarının dikkate alınması gerekiyordu.

Bu sebeple soyadı bulunmamasının günlük yaşamda yarattığı güçlük ve karışıklıkların önüne geçmek amacıyla 21 Haziran 1934'te çıkarılan yasayla, her Türk kendine uygun bir soyadı almakla yükümlü kılındı. 24 Kasım 1934'te çıkarılan bir yasayla da TBMM Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Aynı yıl çıkarılan bir başka yasayla ayrıcalıkları belirten eski unvanların yasaklanmasıyla, yasalar önünde eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesinde de önemli bir adım atılmış oldu.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33288 defa okunmuştur.