Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları


Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Cumhuriyet günümüz dünyasında en çok kabul gören yönetim şeklidir. Bunun en önemli nedeni diğer yönetim şekillerinden üstün niteliklere sahip olmasıdır. Öncelikle cumhuriyet rejimi diğer yönetim şekillerinden egemenliğin tesisi yönüyle farklılık arz eder. Monarşilerde bir kişiye, oligarşilerde bir gruba ait olan egemenlik hakkı cumhuriyetle sadece millete verilmiştir. Egemenliğin millet tarafından kullanılması toplumun her alanda kendini geliştirmesinde ortam hazırlamıştır. Bu nedenle Atatürk cumhuriyet yönetimini diğer bütün yönetim şekillerinden üstün görerek Türk milletinin hak ettiği yere ancak bu yönetimle ulaşabileceğine inanmıştır. O bu konuda “Cumhuriyet, imkân demektir. Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile fert hürriyetini aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki Cumhuriyet imkânları olan her memleket, hürriyet davasında er geç muvaffak olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri zirvelere götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve hürriyetine sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahiptirler demektir. O hâlde Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu manasıyla ve bu kapsamıyla anlamak lâzımdır.” diyerek cumhu

riyetin önemini belirtmiştir.

Türkiye’de cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla beraber kişi egemenliğine dayanan bir yönetim son bulmuş ve millet iradesi yönetimde hâkim kılınmıştır. Herkesin yönetime katılma hakkı elde etmesiyle devlet millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlara yasalar önünde eşitlik getirilmiş ve devlet yönetimine eşit olarak katılma imkânı verilmiştir Kadın ve erkek eşitliğinin yanı sıra, siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda fırsat eşitliği gerçekleştirilmiştir. Böylece demokrasi gelişme imkânına sahip olmuştur.

Kaynak: Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Devlet Kitapları, Birinci Baskı, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 44295 defa okunmuştur.