Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti'ne Etkisi - Sonuçları


Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti'ne Etkisi - Sonuçları: I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri’nin yanında büyük beklentilerle giren Osmanlı Devleti, savaştan ağır bir yenilgi ve büyük kayıplarla çıktı. Savaşın yenilgiyle sonuçlanması üzerine İttihat ve Terakki yöneticileri, sorumlu tutularak Harp Divanında yargılanacaklarını düşündüklerinden yurdu terk ettiler. Yeni kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti için ateşkes yapmaktan başka çare kalmamıştı. Çünkü Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Makedonya Cephesi’nin çökmesine ve Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya ile bağlantısının kesilmesine neden oldu. Osmanlı, Suriye ve Filistin cephelerinde yenilerek zor durumda kalmıştı. Anadolu her yönden tehdit altına girdiği için işgal edilebilirdi.

Bu nedenle de Wilson İlkeleri’nin uygulanacağına inanan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti ateşkes teklifinde bulundu. Wilson İlkeleri’nin 12. maddesine göre, Osmanlı Devleti’nin Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde, Türklere kesin egemenlik tanınacağı belirtilmişti. Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasında bu maddenin büyük etkisi olmuştu. Ancak daha sonraki uygulamalar ve gelişmeler bu görüşün aksine gerçekleştirilmiştir. 30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Osm

anlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey başkanlığındaki bir heyet, İtilaf Devletleri adına da İngiliz Amirali Calthrope ( Kaltrop ) imzalamıştır.

Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin dışındaki diğer İttifak Devletleri’yle kesin antlaşmalar yapmış olmasına rağmen, Osmanlı Devleti ile sadece ateşkes antlaşması imzaladılar. Bunda, Osmanlı Devleti topraklarını paylaşma konusunda aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar ve ileride daha ağır şartlarda antlaşma yapmayı düşünmeleri etkili olmuştur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 33, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 84769 defa okunmuştur.