Lozan'da Kapitülasyonların Kaldırılması


Lozan'da Kapitülasyonların Kaldırılması: Lozan Barışıyla yabancılara adli, mali ve yönetim alanında tanınan ve kapitülasyon deyimi ile adlandırılan ayrıcalık ve muafiyetler tamamen kaldırıldı. Osmanlı İmparatorluğumda oturan yabancılar kendilerine tanınan bu ayrıcalıklardan yararlanarak ülkenin asıl sahiplerinden daha güçlü hale gelmişlerdi. Yerli üretim haksız rekabet karşısında gerilemiş ve sönmeye yüz tutmuştu. Ülkede sanayi kurulamamış, Türkiye hammadde üretip satan, buna karşılık işlenmiş mal satın alan bir ülke durumuna düşmüştü. Avrupa devletleri Lozan'da kapitülâsyonların kaldırılmasına şiddetle karşı çıkmışlar, gerekçe olarak da "kapitülasyonların kaldırılışı Türkiye'nin yıkılışı olur şeklinde gülünç iddialarda bulunmuşlardı. Kapitülasyonların kaldırılması yeni Türk devletine güçlü bir ekonomik temel ve milli bir ekonomik yapı kurma imkanı sağladı. Türkiye'de kapitülasyonların kaldırılması, benzeri, kayıt ve kısıtlamaların baskısı altında bulunan Doğu ülkeleri üzerinde de etkili oldu. Lozan'dan hemen sonra Türkiye'deki kapitülasyonların kaldırılmasını incelemek üzere bir Çin temsilcisi Ankara!ya geldi. Bir süre sonra İran'daki kapitülasyonlar da kaldırıldı.

K

aynak:
www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

Bu başlıklar da dikkatinizi çekebilir:

- Lozan’da Çözülemeyen Sorunlar –Kısaca – Maddeler Halinde
- Lozan’da – Lozan Barış Antlaşması’nda Çözülemeyen Sorunlar
- Lozan’da Boğazlar Sorunu - Meselesi Nasıl Çözüldü

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33000 defa okunmuştur.