Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)


Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913): I. Balkan Savaşı yenilgisinden Kamil Paşa Hükûmeti’ni sorumlu tutan İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913’te “Babıâli Baskını” nı yaparak yeniden iktidara geldi. Mahmut Şevket Paşa başkanlığında yeni bir hükûmet kuruldu. Yeni İttihat ve Terakki Hükûmeti, büyük devletlerin vermiş olduğu notayı reddetti. Bunun üzerine, Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında savaş yeniden başladı. Ancak bu defa da başarı sağlanamadı. Üstelik İşkodra Karadağlıların, Yanya Yunanlıların, Edirne’de Bulgarların eline geçti. Bu durum karşısında Osmanlı Hükûmeti, büyük devletlere başvurarak, barış görüşmelerine yeniden başlanmasını istedi. Bunun üzerine Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında, 30 Mayıs 1913’de, Londra Antlaşması imzalandı. Buna göre;

Londra Antlaşması’nın Maddeleri

1. Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktı.
2. Osmanlı Devleti Arnavutluk ile Ege Adaları’nın geleceğinin saptanmasını büyük devletlere bırakacaktı.
3. Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve Girit’i alacaktı.
4. Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç’la birlikte Gelibolu Yarımadası’nın dışındaki tüm Trakya’yı Edirne’de dahil olmak üzere sınırlarına katacaktı.
5. Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’ya sahip olacaktı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 11, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 32630 defa okunmuştur.