20. Yüzyıl Liderlerinin Lozan Hakkındaki Değerlendirmeleri


20. Yüzyıl Liderlerinin Lozan Hakkındaki Değerlendirmeleri: Lozan Antlaşması dünyanın her yerinde genç Türk Devleti’nin en büyük diplomatik zaferi olarak karşılandı. Bu husus yabancı diplomat ve siyaset adamlarınca açık bir şekilde ifade edilmiştir. Amerikan diplomat ve gözlemci J. Grew'e göre: "ismet Paşa Lozan'da büyük bir zafer kazanmıştır. Bütün müttefik diplomatlarının sırtını yere getirmiştir. Bu olayı inkâr etmenin bir faydası yoktur. Bu tamamen doğrudur ve kolaylıkla açıklanması mümkündür. Belki bu tarihte kazanılmış en büyük diplomatik zaferdir. " Eski Yunan Dışişleri Bakanı G. Streict Lozan'ı bütün devletlerin boyun eğmelerini belgeleyen bir vesika, İngiliz Lloyd George ise İngiltere'nin o vakte kadar akdettiği antlaşmaların en alçaltıcısı olarak nitelendirmişlerdir. Lozan Barışı ile Misâk-ı Milli pek az istisnaları dışında tam anlamıyla gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa Lozan Barış Antlaşması'nı "Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın, sonunda neticesiz bırakıldığını ifade eden bir vesikadır" sözleriyle değerlendirmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9097 defa okunmuştur.