Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)


Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912): Sömürge arayışları içinde olan İtalyanlar, Osmanlının Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırmışlar fakat Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yapılandırdığı yerli halkın direnişi ile karşılaşmışlardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti’ni dize getirememişlerdi. İtalyanlar bu direnme karşısında başarısız kalınca başarısızlıklarını örtmek ve Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için başka yollara başvurdular. Önce Çanakkale Boğazı’nı kuşattılar fakat başarılı olamadılar. Bunun üzerine Rodos ve On İki Ada’yı işgal ettiler. Bunlar da Osmanlı Devleti’nin tutumunu değiştirmesinde etkili olamadı. Ancak bu sırada Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne karşı Rusların desteği ile Balkan devletleri arasında “Balkan İttifakı” kuruldu. Osmanlı Devleti’nin İtalya ile savaş halinde olmasını fırsat bilen Balkan devletleri Osmanlı’ya savaş açınca Osmanlı Devleti zorunlu olarak İtalya ile barış antlaşması yaptı. 15-18 Ekim 1912’de İsviçre’nin Ouchı (Uşi) kentinde yapılan Uşi Antlaşması’na göre;

Uşi Antlaşması’nın Maddeleri ve Sonuçları

1- Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası

olan Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
2- İtalya diğer devletlerin onaylaması halinde kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmayacaktı.
3- On İki Ada Balkan Savaşları sonuçlanana kadar geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.
Yunan işgaline uğraması tehlikesine karşı İtalya’ya emanet bırakılan On İki Ada’yı Balkan Savaşları sonucunda İtalya Osmanlı Devleti’ne vermemiştir. Lozan Antlaşması ile Rodos ve On İki Ada İtalya’ya bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran İtalya bu savaşta yenilince, 10 Şubat 1947’de Paris’te imzalanan Barış Antlaşması ile işgal ettiği On İki Ada’yı Yunanistan’a vermiştir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 7, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 57857 defa okunmuştur.