Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)


Moskova Antlaşması (16 Mart 1921): Geçici kuvva-yi milliye birliklerinin tek bir çatı altında birleştirilip TBMM denetiminde düzenli ordunun kurulmasından sonra Batı Cephesinde İngiliz destekli işgalci yunan kuvvetlerine karşı yürüttüğümüz bağımsızlık mücadelemizde Birinci İnönü Savaşı’nın kazanımlarından sonra 1920 yılı Mayıs ayından beri diplomatik ilişkilerimizi sürdürdüğümüz Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Birinci İnönü Zaferi’nin diplomatik alanda sağladığı en önemli kazanım bu olmuştur. Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’na göre;

Moskova Antlaşması’nın Önemli Maddeleri

- Doğu sınırımız büyük oranda kesinlik kazandı.
- Sovyetler yeni Türk Devleti’ni ve Misakımillî’yi tanıdı.
- İki devlet arasında çeşitli ekonomik ve siyasi konularda karşılıklı yardım kararı alındı.
- Doğu sınırımız güvenlik altına alındığı için bu cephedeki kuvvetlerimizin diğer cephelere kaydırılma imkânı doğdu.

Moskova Antlaşması’nın Önemi

Moskova Antlaşması ile ilk kez büyük bir devlet Misakımillî’yi tanımıştır.

Kaynak: 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları, Mehmet BAĞCI, s 72, 2010

- Okuma Sayısı: Bu yazı 29653 defa okunmuştur.