Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)


Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): II. Balkan Savaşları sırasında diğer balkan devletinin her biriyle (Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya) savaşmak zorunda kalan Bulgaristan, bütün bu cephelerde yenildi. Osmanlı Devleti, Balkan devletleri arasında başlayan bu çatışma üzerine harekete geçerek 25 Temmuz 1913’te Bulgarların elinde bulunan Kırklareli ve Edirne’yi geri aldı. Bulgaristan, bu gelişmeler ve yenilgiler karşısında Osmanlı Devleti ile diğer Balkan devletlerine başvurarak barış istedi. Bunun bu üzerine savaşı sonuçlandıran antlaşmalar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında, yapılan görüşmeler sonucunda yapılmış Bükreş Antlaşması’dır.

Bükreş Antlaşması’nda alınan Kararlar

Balkan Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmaların ilki Bulgaristan ile diğer Balkan
devletleri arasında 10 Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş Antlaşması oldu.
Buna göre;

- Bulgaristan; Silistre, Tutrakan ve Güney Dobruca’yı Romanya’ya verdi.
- Yunanistan; Epir’in bütününü, Girit Adası, Selanik, Drama, Kavala ile birlikte
Güney Makedonya’nın büyük bir kısmını aldı.
- Sırbistan’a Manastır, İstip, Üsküp ve Piriş

tine verildi.
- Karadağ; Pilevne ve Cakova’yı aldı.
- Bulgaristan’a Makedonya’nın küçük bir bölümü ile Dedeağaç bölgesi bırakıldı.

Bükreş Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında ayrı ayrı antlaşmalar yapıldı. Osmanlı Devleti Bulgaristan arasında daha sonra İstanbul Antlaşması yapılmıştır.

Bükreş Antlaşması’nın Önemli sonuçları

- Yapılan bu antlaşma ile Bulgaristan’ın sınırları daha da daralmıştır.
- Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne ulaşma imkanları kısmen de olsa ortadan kaldırılmıştır.
- Yaşanan tüm bu gelişmeler zarar gören Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın yanında bir müttefik olarak yer almasına neden olmuştur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 11, 2007 ve Muhtelif kaynaklar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21682 defa okunmuştur.