Nöyyi (Neuilly) Antlaşması (27 Kasım 1919)


Nöyyi (Neuilly) Antlaşması (27 Kasım 1919): Dünya Savaşı ardından İtilaf Devletleri'yle İttifak Devletleri arasında düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda yapılması öngörülen ve karara bağlanan antlaşmalardan biridir. Buna göre Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Söz konusu antlaşmaya göre Bulgaristan’ın bir kısım toprakları Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’ya verilmiştir. Bu antlaşmanın kayda değer diğer bir önemli özelliği de bu antlaşma sonuncunda Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısının kesmiş olması ve bir kıyı ülkesi olma özelliğini yitirmesidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20443 defa okunmuştur.