Sen Jerman (Saint- Germain) Barış Antlaşması


Sen Jerman (Saint- Germain) Barış Antlaşması: 10 Eylül 1919'da Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Saint-Germain Barış Antlaşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak toprakları bölüşülmüştür. Bu antlaşma ile, Avusturya ve Macaristan birbirinden ayrı iki devlet haline gelmiş olup Avusturya ve Macaristan toprakları üzerinde o zamanlar yeni bir devlet olan Çekoslavakya kurulmuştur. Bu anltlaşma ile Avusturya ile Macaristan, Çekoslavakya ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanımıştır. Bir diğer taraftan ise Avusturya, Galiçya'yı Polonya'ya, Hırvatistan'ı Yugoslavya'ya, Tirol ve Trieste'yi İtalya'ya, Bukovina'yı da Romanya'ya bırakmış oluyordu. Yine antlaşma hükümlerine göre: Avusturya'da mecburi askerlik kaldırılmış, Avusturya ordusu 30 bin kişiyle sınırlandırılmıştır. Böylece Avusturya, I. Dünya Savaşı sonuda yenilen diğer bir devlet Almanya gibi ağır ekonomik yükümlülükler altına sokulmuş oluyordu.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20323 defa okunmuştur.