Amasya Görüşmelerinde - Görüşmesinde Alınan Kararlar


Amasya Görüşmelerinde - Görüşmesinde Alınan Kararlar: Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesinden sonra vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa başkanlığında bir hükümetin kurulması Mustafa Kemal ve milli hareketin başarısıdır.Artık İstanbul Hükümeti varlığını kabul etmek zorunda kaldığı milli hareket ile yüz yüze gelip anlaşmak zorunda kalmıştı. Bu düşünceler doğrultusunda Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal’le görüşmek üzere Bahriye Nazır’ı Salih Paşa’yı Anadolu’ya gönderdi. Mustafa Kemal ile Salih Paşa Amasya’da bir araya gelerek şu kararları aldılar.

Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

1- İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni ve Temsil Heyeti’ni tanıyacak

2- Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak, seçimler serbestçe yapılacak

3- Mebusan Meclisi’nin güvenli olmayan İstanbul yerine başka bir yerde toplanması sağlanacak

3- Müslüman olmayan unsurlara siyasal hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecek

4- İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin görüşlerini almadan İtilaf devletleri ile barış görüşmelerine katılmayacak.

- Görüşmelerden sonra İstanbul’a

dönen Salih Paşa, alınan bu kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması kabul ettirebilmiş ancak bu kararda da Mustafa Kemal’in istediği gibi meclisin İstanbul dışında toplanmasına izin verilmemiştir.


- Mustafa Kemal işgal altındaki bir yerde ulusun lehine kararlar alınmasının sonuçlarının ağır olacağı düşüncesi ile meclisin İstanbul dışında toplanmasını istemişti. Mustafa Kemal’in bu konuda ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğu İstanbul’un resmi işgali ile ortaya çıkacaktır. Salih Paşa’nın görüşmelerde kabul ettiği diğer kararlar ise İstanbul Hükümeti tarafından merkezi otoriteyi sarsabilir düşüncesiyle kabul edilmemiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 11634 defa okunmuştur.