Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)


Kars Antlaşması (13 Ekim 1921): İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmaya Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan katılmamıştı. Dış politikada olumlu gelişmelere yol açan Sakarya Zaferi, Türk Devleti’nin Sovyet Rusya ile ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Sovyet Rusya’nın aracılığı ile 13 Ekim 1921’de Kars’ da Türkiye ile Kafkas Cumhuriyetleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) arasında Kars Antlaşması imzalandı. Moskova Antlaşması’nın bir tekrarı niteliğinde olan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı kesinlik kazandı. Moskova Antlaşması’nın Kafkas Cumhuriyetleri ile ilgili kısımları yeniden düzenlendi.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 162, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 27022 defa okunmuştur.