Brest-Litowsk Barış Antlaşması (3 Mar t 1918)


Brest-Litowsk Barış Antlaşması (3 Mar t 1918): Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir. Bu antlaşmanın önemini şöyle özetleyebilriz: Kafkas, Galiçya, Makedonya ve Romanya cep¬hesi kapanmıştır. Berlin Antlaşması ile kaybedilen Elviye-i Selase (Üç İl: Kars, Ardahan, Batum) Rusya’dan geri alınmıştır. Osmanlı askerî Rusya ile olan cephe kapanınca büyük ölçüde rahatlamıştır. Bu anlaşmanın en önemli yanı belki de Rusya’nı çekilmek zorunda kalması ile İtilaf bloğunun sarsılması olmuştur.

Bir diğer yandan, Brest-Litowsk Antlaşmasını İtilaf Devletleri onay¬lamamış, Ruslar Kafkaslardan çekilince; Gümrü civa¬rında, İngilizlerin desteğiyle Ermeni Devleti kurulmuştur. Türkler antlaşmadan sonra geçici olarak Hazar’a kadar ilerle¬miştir. Ruslar ise Elviye-i Selase’de halkoylaması yapılma¬sını istemiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 45701 defa okunmuştur.