Lozan’da Boğazlar Sorunu - Meselesi Nasıl Çözüldü


Lozan’da Boğazlar Sorunu - Meselesi Nasıl Çözüldü: Boğazlar rejimi esas olarak bütün ülkelerin gemi ve uçaklarının Boğazlardan denizde ve havada serbestçe geçebilmesi ilkesine göre düzenlenmişti. Türkiye savaşa girdiği takdirde gerek düşman gemi ve uçaklarının, gerekse düşmana yardımı amaçlayan gemi ve uçakların Boğazlardan geçişini engellemek için her türlü tedbiri alabilecekti. Bununla beraber Boğazlar sözleşmesi egemen bir devletin haklan ile bağdaşmayan hükümler taşıyordu Boğazların her iki yakasının ve Marmara Denizi'ndeki adaların askerlikten arındırılması bunlardan biriydi. Yunanlılara ait Semadirek ve Limni, Türkiye'ye verilen Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları da aynı kapsama alınmışlardı: Yine İstanbul'da Türk temsilcinin başkanlığında da olsa "Boğazlar Komisyonu" adıyla uluslararası bir komisyonun kurulması da aynı nitelikteki bir hükümdü. Boğazlar Komisyonu görevini Milletler Cemiyetinin gözetiminde yapacak ve her yıl cemiyete ayrıntılı bir rapor sunacaktı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

Bu başlıklar da dikkatinizi çekebilir:

-Lozan’da Osmanlı Devleti’nin Borçları ve Savaş Tazminatı
-Lozan'da Kapitülasyonların Kaldırılması
-Lozan'da Türkiye'nin sınırları ve Ege Adaları

- Okuma Sayısı: Bu yazı 31562 defa okunmuştur.