Amasya Görüşmeleri ve Amasya Protokolü


Amasya Görüşmeleri ve Amasya Protokolü: Sivas Kongresi’nin ardından Mustafa Kemal’in emri üzerine Anadolu’daki devlet görevlileri İstanbul ile bağlantılarını kestiler. Bu karar üzerine zor durumda kalan millî hareket karşıtı Damat Ferit Hükümeti istifa etti. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Yeni hükümet, Temsil Heyetinin tutumunu yumuşatmak üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Anadolu’ya gönderdi. Salih Paşa ile Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında, 20 - 22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya Görüşmeleri gerçekleşti. Taraflar şu esaslar üzerinde anlaştılar, daha doğrusu Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti İstanbul Hükümet’ine aşağıda sıralanan isteklerini kabul ettirmişlerdir.

Amasya Görüşmeleri Maddeleri

1- Türk illerinin düşmana şu veya bu nedenle terk olunmaması, hiç bir himaye ve manda kabul edilmemesi, Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması

2- Müslüman olmayan topluluklara Türk memleketlerinin siyasi egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmemesi

3- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneğinin hukuki bir kurul olmak üzere İstanbul Hükümeti tarafından tanınması

4- İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barışın kurulması için toplanacak konferansa Temsil Heyeti tarafından da uygun görülen kimselerin gönderilmesi

5- Osmanlı Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8293 defa okunmuştur.