Mondros ve İşgaller Karşısında Halkın Tutumu


Mondros ve İşgaller Karşısında Halkın Tutumu: Mondoros Mütarekesi’nin imzalanmasına paralel olarak sürüp giden işgaller karşısında halkın çoğunluğu bağımsızlığını elde etmek için direnişi tercih etmiştir. Bunun bir göstergesi olarak da işgallere karşı Müdafa- i Hukuk ve Teddi ilhak gibi isimler altında cemiyetler kurularak halk örgütlenilmiştir. Bunların yanında yapılan işgal eyleminin haksız olduğunu dünyaya duyurmak, lehte kamuoyu oluşturmak ve işgalleri protesto etmek için bilhassa Mustafa Kemal’in yurt nezdinde yaptığı çağrılarla mitingler düzenlenmiştir. Yabancı devletlere işgallerle ilgili protesto telgrafları gönderilmiş. Ayrıca halkın bağımsız yaşama iradesini yansıtan ve doğrudan halkın girişimleri ile halkın içinden çıkmış silahlı direniş birlikleri olan Kuva-yı Milliye birlikleri kurulmuştur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 16024 defa okunmuştur.