Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar


Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar: Irkçı bir niotelik taşımayan, kişiler arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve hayatnı devam ettiren herkesi Türk kabul eden Atatürk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm toplumunu birlik ve beraberlik olgusu içerisinde tutmuştur Türk olma bilincini aşılayan Atatürk milliyetçiliğinin sağlamış olduğu bu birlik ve beraberlik ruhu sayesinde, Türk milleti yurdunu düşman işgalinden kurtarabilmiştir. Medeniyeti ve kültürü birbirinden ayırmayan Atatürk, çağdaş uygarlığı aşmayı hedef aldığı için kültürümüz her alanda ilerleme imkânı bulabilmiştir Atatürk milliyetçiliği, insana büyük önem vermekle birlikte, başka uluslarla ise hiçbir çatışma ortamı yaşamaksızın Türk milletinin her alanda ve her anlamda ilerleyerek çağın gereklerine göre olması gereken düzeye gelmesini amaç edinmiş bir milliyetçilik düşüncesidir.

Milli değerleri çağdaş dünyanın değerleriyle kaynaştırma noktasında ve döneminde ise milli

devlet ilkesi tamamıyla yapılacak her türlü icraatın felsefesine hakim olmuş, böylelikle Türk milleti çağdaş, siyasal, toplumsal ve hukuksal normları kolayca benimsemiş ve uygulamıştır Böylelikle, Atatürk milliyetçiliği, milletin meydana gelişinde kültür ve tarih birliğini ön plana çıkardığı için milli kültürümüzün de gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bütün vatandaşlarımızı Türk saydığı için hiçbir kişiyi dışarıda bırakmayan ve hor görmeyen Atatürk milliyetçiliği, toplumsal barış içerisinde ise kalkınmamızın mihenk taşı olmuştur. Atatürk milliyetçiliği, Türk ulusunu milli birlik ve beraberlik olgusu içerisinde bir arada tuttuğundan dolayıdır ki dış tehlikelere karşı milletimizi güçlü bir vaziyette ve bir arada tutabilmektedir. Hangi sebeple olursa olsun, milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşı olan Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin önünde ve üstünde tutmaktadır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33665 defa okunmuştur.