İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar


İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar: Türk toplumunun her yönden ve istinasız her alanda gelişme ve ilerlemesini sağlayan ve buna kaynaklık eden Türk inkılâbı, kuşkusuz ki çağımızın daha doğrusu geçtiğimiz asrın en büyük inkılâplarından bir tanesidir. Gerçekleştirilen bu inkılâplar ile belirli bir sümreye, sınıfa veya kişisel egemenliğe dayalı yönetim biçimine son verilmiş, millet kendi egemenliğine kavuşturlmuştur. Dine dayalı teokratik devlet yapısının yerini çağdaş ve batılı dünyanın kural ve normlarına uygun bir laik devlet yapısı almıştır. Dünyanın başını döndürecek kadar hızlı ve kısa bir süre içerisinde büyük inkılaplar gerçekleştirilmiş ve bu sayede Türk devleti yeni kurum ve kuruluşları ile eskinin gevşetici köhnemiş zihniyetlerinin hakim olduğu kamusal yapıdan çağdaş ve dinamik bir yapıya geçmiştir. Yapılan önemli İnkılâplar ile sosyal hayatta, eğitimde, kültürde ve ekonomik alanda Türk toplumuna büyük ve yeni ufuklar açılmıştır.

Atatürkçü Düşünce Sistemi, inkılâpçılık ilkesi ile birlikte mütemadiyen yenileşmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. Atatürkçü düşünce sistemi içerisindeki inkılâpçılık ilkesi, Türk inkılabı’nın gelişmesini ve korunmasını ön planda tutmaktadır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 35666 defa okunmuştur.