Atatürk İlkelerinin Ortak Yönleri, Ortak Nitelikleri ve Özellikleri


Atatürk İlkelerinin Ortak Yönleri, Ortak Nitelikleri ve Özellikleri: Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkelerdir. Bu nedenle, ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır. Bu özellikler şunlardır: - Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde herhangi bir dış baskı, körü körüne taklitçilik ya da özenti etkisi kesinlikle yoktur.

- Bu ilkeler, yalnız sözlük anlamı ile kuru kuruya tanımlanamaz. Bunlar Atatürk tarafından hem sözle, hem de uygulama ile belirlenmiştir. Her birinin anlam ve kavram yapısını Türk ulusunun ruhuna, karakterine, gelenek ve yeteneklerine uygun düşen yönleriyle değerlendirmek gerekir. Yani, kısaca bu ilkeleri, Türk’e öz niteliklere aykırı düşen anlayışlarla anlatmaya ve açıklamaya kalkışmak, hem bu ilkeleri, hem Türk’ü ve hem de ATATÜRK’Ü anlamamak olur. Bu gibi anlatım ve açıklamalar, gereksiz ve gereksizdir.

- Atatürk ilkelerini birbirinden çözüp ayırmaya, tek te

k değerlendirmeye girişmek; onları devrim hareketlerinden ayrı düşünmek büyük yanlışlık olur. Atatürk devrim ve ilkeleri, birbirlerine girifttirler. Birbirlerinden soyutlanamazlar. Sağlıklı bir canlının organları gibi birbirleriyle tam uyum içinde bağlantılıdırlar. Bu uyum, bu bütünlük ve bu bağlantılık ATATÜRKÇÜLÜK adını verdiğimiz dünya görüşünü ortaya çıkarmıştır…

Kaynak: Mehmet YAVRU, Atatürkçülük ve ilkeleri, Ülkü Basımevi, 2.Baskı, sayfa 85 – 86, Konya, 1981.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 27092 defa okunmuştur.