Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar


Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar: Atatürk, Ulusal Mücadele’yi ulusa mal ederek halkın desteği ile zafere ulaşmıştır Atatürkçü Düşünce Sistemi dahilinde halkçılık, Milli Mücadele’nin başından itibaren üzerinde en çok durulan ilke olmuştur Cumhuriyetimizin de temel ilkelerinden biri olan halkçılık ilkesi ile ulus egemenliği tam olarak gerçekleşmiş, demokrasi de yerleşme olanağını bulmuştur Haçlılık ilkesi hem devlete hem de topluma ekonomik alanda sornluluklar getirir Bu sorumluluklara göre devlet, yuttaşın ekonomik sorunlarını çözmek, onun yaşam seviyesini yükseltmek, toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde yuttaşın çalışmasını sağlayacak önlemler almak zorundadır Topluma düşen görev ise, daha çok çalışarak ülke ekonomisinin güçlenmesine elinden geldiğince katkıda bulunmaktır

Halkçılık ilkesi ile Türk toplumu, yönetime katılma hakkına, devletin olanaklarından eşit olarak yararlanma, yasalar karşısında eşitliğe ve haksızlıkla mücadele ederek, haklarını elde etme olanağına kavuştu Vatandaşların her türlü hak arama yolları anayasa ile güvence altına alındı Bütün bunların yanında Aşar vergisinin kaldırılması, sağlık alanında yapılan hizmetler ve köylüye tarım konusunda sağlanan olanaklar, halkçılığın Türk toplumuna sağladığı yararlar olmuştur Halkçılık ilkesi, iç barışında sağlanmasında önemli rol oynayan bir ilkedir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 24292 defa okunmuştur.