Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri


Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri: Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkeler olup türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu ilkelerin ortak ve temel özelliği Türk milliyetçiliği esasına dayanmasıdır. Milliyetçilik milli ihtiyaçlardan kaynaklanmış olup Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamıştır. Altı temel ilkeden olan milliyetçilik ilkesi aynı zamanda diğer ilkelerin de özünü oluşturur. Cumhuriyetçilik millet egemenliğine dayalı bir ilkedir. Halkçılık halkın çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmesi, herkesin kanun önünde eşit olması, hiçbir kişiye ve zümreye ayrıcalık tanınmamasını esas alan bir ilkedir.Devletçilik devletin her alanda vatandaşın yanında olmasıdır.

Laiklik din ile devlet işlerinin ayrı tutulduğu ;devletin bireylerin din ve vicdan özgürlüğünü gerçekleştirmesinde tarafsız olduğu ilkedir.İnkılapçılık bütün ilkelerin geliştirilip sürdürülmesidir. Atatürkçülük, Atatürk’ün gösterdiği hedefler, ilkeler ve Türk inkılabı ile bir bütündür. Atatürk İlkeleri herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. Bu ilkeler Türk halkının milli ihtiyaçlarından doğmuştur.Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma anlayışı ve çabalarının sonucu olup dinamik bir yapıya sahiptir. Atatürk ilkeleri, bir Türkiye ve Türk milleti gerçeğidir. Bu gerçeğin kaynağı Türk tarihidir; Türk’ün karakteri ve insan yapısıdır.Akıl ve bilim yoluyla çağdaş ölçüler içerisinde uygulanan bu ilkeler; Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin ön gördüğü milli egemenlik esasına dayanır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 31063 defa okunmuştur.