Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi


Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi: Millî birlik ve beraberlik, millet olarak birliği, birlikte yaşamayı ve milletin bütünlüğü anlamına gelir. Ulusal birlik ve beraberlik, ülkede yaşayan vatandaşların birbirine bağlanmasını ve millet olma bilincini sağlar. Ulusal birlik ve bütünlük, Atatürk ilkelerinden milliyetçiliğin doğal sonucudur. Ulusal birlik ve beraberlik ilkesi doğrultusunda, Türk milleti, işgalci güçlere karşı birlikte mücadele ederek Millî Mücadele'nin başarıya ulaşmasını ağladı. Atatürkçü düşünce sistemine göre ulusal birlik ve beraberlik ilkesi ülke içindeki huzursuzluk ve ayrılıkları reddeder, bu yüzden ülkenin bölünmez bir bütün olduğu kabul edilir.

Kısaca vatan topraklan üzerinde yaşayanların, aynı toplum olma bilincinin esas alınmasıdır. Cumhuriyetin yaşatılabilmesi, inkılapların başarıya ulaşabilmesi, ulusun varlığının devam edebilmesi, devletin güçlenebilmesi için milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu ilke, milliyetçilik anlayışının bütünleyicisidir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yardımcı Ders Kitabı, sayfa 252.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8462 defa okunmuştur.