Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesi


Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesi: Türkiye, Lozan Antlaşmasını imzaladıktan sonra savaş sürecini sona erdirmiştir. Lozan Barış Antlaşmasından kalan Musul, Hatay, Boğazlar gibi meseleleri barışçı yollarla çözmeye çalışmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Boğazların Türkiye'nin denetimine bırakılması, bu ilkenin kabulünün en somut sonuçlarındandır. Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak için 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. 1934 yılında Balkan Antantı'nın, 1937 yılında Sadabat Paktı'nın kurulmasına öncülük etti. Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin yayılmacı olmadığının ve barışçıl politikasının en güzel örnekleridir.

1930'lu yıllarda dünya yeni bir savaşın eşiğine doğru sürüklenirken Türkiye savaşın karşısında durmuştur. Türkiye barış politikasını hem içte hem de dışta etkili bir şekilde sürdürmüştür. Barış sadece Türk ulusu için değil, diğer ulusların da en doğal hakkıdır. Türkiye bu ilke sayesinde başarılı iç ve dış politikaları yürütmüş, birçok devlet ile dostluk ilişkisi kurmuştur.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yardımcı Ders Kitabı, sayfa 253.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7301 defa okunmuştur.