Lozan Konferansı'na Katılan Türk Delegasyonu ve Gazeteciler


Lozan Konferansı'na Katılan Türk Delegasyonu ve Gazeteciler: Türk tarihi ve milleti için önemli bir yere sahip olan Lozan Konferansı İtilaf devletlerinin temsilcilerinin bazı konulardaki ısrarcı tutumları ve Gazi Mustafa Kemal'in yeni kurulacak Türk devletinin egemenlik haklarıyla ilgili olmazsa olmaz gördüğü taleplerinin kabul görmemesi nedeniyle sekteye uğramış ve konferansa giden ilk Türk heyeti bu nedenle bir anlaşmaya varmadan ülkeye geri dönmek zorunda kalmıştır. Fakat daha sonradan İtilaf devletlerinin ilk konferansa nazaran katı tutumlarını yumuşatmaları neticesinde ikinci bir Türk heyeti konferansa gitmiş ve ikinci görüşmelerde birçok konuda mutabık kalındığından anlaşma imzalanmıştır. Türk heyeti adına Lozan Barış Antlaşmasını Mustafa Kemal'in görevlendirdiği İsmet İnönü imzalamıştır.

I. DÖNEM:

Başdelege : İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı)
Danışmanlar : Münir Ertegün, A. Muhtar Çilli, Veli Saltı, Zülfü Tigrel, Zekai Apaydın, Mahmut Celal Bayar, Şefik Başman, Seniyettin Başak, Şevket Doğruker, Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Metya, Yusuf Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, Fuat Ağra

lı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Hayım Naum, Baha Bey

Basın Danışmanları : Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı
Yazmanlar : Ali Türkgeldi, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav, Süleyman Saip Kıran, Rıfat Bey, Dr. Nihat Reşat Belger, Atıf Esenbel, Sabri Artuç

Not : Yukarıdaki delegasyon 1..Dönem Lozan Konferansı'na (20 Kasım 1922-4 Şubat 1923) katılmıştır. Bu gruptan A.Muhtar Cilli, Veli Saltık, Zülfü Tiğrel, M.Celal Bayar, Seniyettin Başak, Şevket Doğruker, Zühtü İnhan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Hayım Naum, Baha Bey, Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Reşit Saffet Atabinen, Mehmet Ali Balim, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav., Süleyman Saip Kıran, II.Dönem Lozan Konferansı'na (23 Nisan-17 Temmuz 1923) katılmamıştır.

II. DÖNEM:

Genel Sekreter ve Danışman : Tevfik Kamil Koperler
Yazmanlar : Naci Kenter, Hamit Eseniş, Ali Muhtar Bey, Aziz Topkaç, Hüsnü Özer.

Not : Fransa, İsviçre ve Almanya'da görevli hariciyecilerden Ferit Tek, Cemal Hüsnü Taray, Cevat Üstün ve TBMM Almanya-Avusturya basın temsilcisi ve Servet-i Fünun dergisi sahibi Ahmet İhsan Tokgöz bir süre konferans çalışmalarına katılmışlardır.

Gazeteciler:

I.Dönemde : Ahmet Cevdet (İkdam), Ahmet Şükrü Esmer (Vakit), Hüseyin Cahit Yalçın (Tanin).
II.Dönemde : Velid Ebuzziya (Tevhid-i Efkar), Ahmet Şükrü Esmer (Vatan), Suphi Nuri İleri (İleri), Ali Naci Karacan (Akşam), Kerami Kurtbay (Hakimiyeti Milliye), Mecdi Sadrettin Sayman (İkdam), Kemal Salih Sel (Yeni Gün), Asım Us (Vakit), Hüseyin CahitYalçın (Tanin), Ahmet Hidayet Reel (Öğüt).

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1818 defa okunmuştur.