Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi


Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi: Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bir muhalefet partisi olarak kuruluşu eski rejim yanlıları cesaretlendirmiş, yine dinin siyaset aracı olarak kullanılması, irticaya uygun bir ortam hazırlanmıştı. Bunun sonucunda da 23 Aralık 1930 günü tipik bir irtica hareketi olarak menemen olayı baş gösterdi.

Olayın elebaşısı Nakşibendî tarikatı mensuplarından derviş Mehmet adlı bir yobazdı. Elinde yeşil bayrağı ve beraberinde altı silahlı müridiyle menemen'de sabah namazı kılınan ve camiye gelen Derviş Mehmet camide bulunanlara ve bu arada merakla cami önünde toplanmış olan halka şeriat ordusunun memleketi kuşattığı ve teslim olmayanların kılıçtan geçirileceklerini söylemiş ve halktan kendisine katılmalarını istemiş bu şekilde başlayan hareket daha sonra hükümet meydanına tekbir sesleri arasında yeşil bayrağın dikilmesiyle devam etmişti. Durumun öğrenilmesi üzerine emrine verilen bir birlikle olay yerine gönderilen Asteğmen Kubilay mürtecilere dağılmaları için uyarıda bulunmuş mürteciler ise bu uyarıya ateşle cevap vermişler ve Kubilay’ı yaralamışlardı.

Yaralı haliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Kubilay, biraz ötedeki cami avlusunda yere düşmüş ve burada arkasından yetiş

en iki yobaz tarafından bağ bıçağıyla başı gövdesinden ayrılmak suretiyle şehit edilmişti. Katiller daha sonra saçlarından tuttukları Kubilay’ın kesik başını yeşil bayrağın üzerine geçirmişlerdi. Mürteciler bu sırada silah seslerini duyarak olay yerine koşan Hasan ve Şevki adındaki iki gece bekçisini de şehit etmişlerdi. Bunun üzerine olay yerine gönderilen askeri birliğin teslim olmaları uyarısına kendilerine kurşun işlemeyeceği cevabını veren Derviş ve adamları açılan makineli tüfek ateşiyle yerlere serilmişlerdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kubilay Olayı’nın bölgesel bir olay olmaktan öte cumhuriyeti yıkmayı amaçlayan organize bir hareket olduğu, İstanbul Erenköy'de bir köşkte oturan 84 yaşındaki bir şeyhe kadar dayandığı anlaşılmıştı. Ordunun ve Mustafa Kemal Paşa'nın Kubilay’ın şahsında cumhuriyete yönelik bu suikasta karşı tepkisi sert oldu. Yörede sıkıyönetim ilan edildi ve kurulan askeri mahkeme suçluları en sert biçimde cezalandırıldı.

Menemen - Kubilay Olayı’nın Yorumu

Menemen’de cereyan eden cumhuriyet tarihimizin bu çok acı olayı şüphesiz büyük dersler vermekteydi. Dini, siyaset aracı olarak kullanmak bazı çevrelerin yüzyıllardır cahil ve mutasıp kitleleri kaldırarak özel çıkarlar sağlamak için başvurdukları bir yöntemdi Türk Milleti yüzyıllardır sonu gelmeyen felaketlere, büyük badirelere bu yolla sürüklenmişti. Menemen olayı aynı oyunun bir kez daha tekrarlanmasından başka bir şey değildi. Görünüşte dinsel kökenli, ancak gerçek din anlayışıyla asla bağdaşmayan, temelinde kişisel ve politik çıkarların yattığı bir olaydı. Oyunun piyonları yüce bir din adına en acımasız cinayetleri işleyebilecek kadar bir cehalet ve taassubun içinde bulunuyorlardı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
- Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
- Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
- Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
- Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi – ile İlgili Bilgi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17055 defa okunmuştur.