Atatürk'ün Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar


Atatürk'ün Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar: Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün tarih ve Türk tarihi konusundaki görüşünü kısaca şöyle özetleyebiliriz: Atatürk milletlerin hayatında tarihin büyük bir yeri olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle yaptığı yeniliklerden biri de tarih alanında olmuştur. O, bunu yeni kurulmuş olan Türkiye'nin ilerlemesi ve batılılaşması için manevi bir destek olarak görüyordu. Atatürk, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından sonra Türk halkının benliğini bulması konusunda en büyük aracı tarih olarak görüyordu. Ayrıca Türk Milletinin tarihi hakkında batılı bilim adamlarının düşünceleri yanlış, eksik ya da kin ve garaz dolu idi.

Batılıların Türk medeniyeti hakkındaki bilgileri yok denecek kadar azdı. Bu nedenle Türk Milletinin üzerinde yaşadığı topraklarla ilgili olarak dayanaksız iddialarda bulunuyorlardı. Medeniyetler kurmuş olan Türk milletini milletler topluluğu içinde küçük Hatta arkaik (ilkel) bir millet olarak niteleyenler bile vardı. Bu nedenle Türk milletinin kökenlerinin ve tarih macerasının tüm çıplaklığıyla ortaya konması gerekliydi

Bu nedenlerle Türk Tarihi ile ilgili şu konuların ele alınması ve incelenmesine karar verildi.

1- Türkiye'nin en eski halkı kimle

rdir?
2- Türkiye'de ilk medeniyet nasıl ve kimler tarafından kurulmuştur?
3- Türklerin Anadolu'da bir aşiretten devlet kurmaları olanak dışı olduğuna göre, bu olayın gerçek açıklaması nasıldır?
4- Türklerin İslam tarihindeki yerleri ve rolleri nedir?

Bu araştırmaların yapılması için teşkilatlanmak gerekliydi. Önce kütüphane kurularak tercüme edilen kitapların özeti çıkarıldı. Bu çalışmaların sonucu “Türk Tarihinin Ana Hatları" bir kitap halinde 1930'da basıldı. Bir yıl sonra da araştırmalar yapma görevi ile Türk Tarihi Tetkik Heyeti kuruldu.

Tarih çalışmaları hızlandırılarak, okullar için bir genel tarih serisi yazıldı. 1932 senesinde Ankara'da Tarih Kongresi toplandı. Atatürk'ün tarih konusunda yaptırdığı çalışmalarla, Türk kültürünün diğer kültürlere etkisi ve uzunca bir geçmişe sahip olduğu bilim adamlarınca ortaya konuldu. Türk tarih tezi ile milli tarihimiz gerçek karakterini kazanma imkanına kavuştu. Türk Tarih Kurumu adını alan kurum, günümüzde Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Yapmış olduğu çalışmalar ve yayınlarla Türk tarihinin aydınlatılmasına çok önemli katkılarda bulunmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 2204 defa okunmuştur.